Şufa hakkı 

Genelde tapu sicil kayıtların da kullanılan bir terimdir. Bir Paylı yani (hisseli) taşınmaz malın satışa çıkması halinde onu diğer alıcılara nazaran öncelikle satın alabilme hakkıdır. Yani ilk olarak hissedarlar alma hakkına sahiptir.

İki çeşit Şufa hakkı vardır;

1.Kanuni Şufa

Hissedarlık esasına göre tescilli taşınmaz mallarda hissedarların birbirlerine karşı şufa hakkı vardır.
Şufa hakkında hissenin çok veya az oluşunun önemi yoktur.Satış yapılmaya karar verildiğinde diğer paydaşlara  noter aracılığı ile haber verilmesi gerekmektedir.


Şufa hakkı

2. Sözleşmeden Doğan Şufa 

Bir taşınmaz malın maliki veya hissedarları tarafından o taşınmaz mal üzerinde mülkiyet payı bulunmayan üçüncü bir kişiyle sözleşme kanalıyla şufa hakkı tanımasıdır.

Bir örnekle açıklayalım, kiracının dükkana yaptığı restorasyon ,boya,kartonpiyer v.s masraflarına karşılık dükkanı satarken karşılıklı anlaşarak kendisine öncelik tanınması ve bunu tapuya kayıt ettirerek sözleşmeden doğan şufa hakkına sahip olmuş olmasıdır.

Şufa hakkı süresi

Yasalar, taşınmazın satışının noter aracılığı ile hisse sahiplerine bildirildikten sonra şufa hakkının kullanılabilmesi için 3 aylık süre tanımıştır. Satışın noter aracılığı ile bildirilmemesi durumunda süre 2  yıla çıkmaktadır.
Vefa Hakkı-Geri Alım Hakkı Nedir? 
Ecrimisil Nedir ve Ecrimisil bedeli nasıl belirlenir?