Bir şeyi yapmak veya yapmamak üzere, iki tarafın karşılıklı olarak, birbirlerine uygun iradeleri ile meydana gelen, hukuki işleme denir.
Sözleşmelerde iki taraf olmalıdır,Tek taraf olursa taahhüte girer.

İki tür sözleşme vardır. İvazlı ve ivazsız olmak üzere,

 • İvazlı Sözleşme

Yapılan sözleşmeden, dolayı iki taraf borç altına giriyor ise bu sözleşme ivazlıdır.

 • İvazsız Sözleşme

Yapılan sözleşmeden dolayı, tek taraf borç altına giriyor ise bu sözleşme ivazsızdır.


sözleşme çeşitleri

Sözleşme Şekil Şartları

 • Sözlü Şekil

 Esasında bütün sözleşmeler, sözlü yapılır ve yazıya aktarılır.Ama günümüzde pek kullanılmaktadır.Sözde kaldığı için herkes, sözüne sadık olmadığı için.

 • Yazılı Şekil

Genel sözleşme şeklidir. Yasada sözleşmenin şekli belli, değil ise yazılı şekil uygulanır.

 • Resmi Şekil

Devletin belli bir makamı tarafından, yerine getirilen  sözleşmelerdir. Noter huzurunda, yapılan bütün sözleşmeler resmi özellik taşır.

Tavsiye yazı: Tapuda bağış hibe nedir?

Sözleşme Çeşitleri


 1. Tipik Sözleşmeler: Kanunda yeri olan isimli sözleşmelerdir.
 2. Atipik sözleşmeler: Kanunda yeri olmayan isimsiz sözleşmelerdir.

Tipik Sözleşmeler yediye ayrılır:

 • Mülkiyet devir amacı güden sözleşmeler. (Alım satım satış sözleşmeleri)
 • Kullandırma amacı güden sözleşmeler. (Kiralama sözleşmeleri)
 • İş görme amacı güden sözleşmeler. (iş hukukundan doğan sözleşmeler)
 • Teminat amacı güden sözleşmeler. (İhale sözleşmeleri)
 • Sonuçları talih ve tesadüfe bağlı sözleşmeler. (Milli piyango gibi)
 • Ortaklık amacı güden sözleşmeler. (Ortaklık sözleşmeleri)
 • Saklama amacı güden sözleşmeler. (Kiralık kasalar gibi)
Atipik sözleşmeler kanunda yeri olmayan, kişilerin kendi kurallarının ve şartlarının yazdığı, genelde firmaların kullandığı tip sözleşmelerdir.

Tavsiye yazı: Trampa takas nedir?