Tapu hizmetleri yılda 15 milyondan, fazla insana hizmet hizmet sunan önemli bir sektör. Osmanlı'dan beri devlet tapu işlerini kendi eli ile
yürütüyor. Dünyanın en eski tapu belgeleri,
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nde saklıdır.

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü teşkilatının kuruluşu

tapu nizamnamesinin, yürürlüğe girdiği tarih olan
1947 yılı olarak, kabul edilmektedir. Tapulama sistemi
vergilendirme nedeniyle yapılmıştır.

Tapu Takas Sistemi Nedir Okuyabilirsiniz. 
Tapuda Bağış Hibe Nedir Okuyabilirsiniz.Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Hangi  Bakanlığa Bağlıdır

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Hangi Bakanlığa Bağlıdır?

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 1936 yılında Maliye Bakanlığı'na bağlanmıştır. 1939 yılında da Adalet Bakanlığı'na bağlanmıştır. 1951 yılında Başbakanlığa bağlanmıştır. 2002 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na bağlıymış. 2011 yılında da son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlanmıştır ve şuanda da aynı bakanlığa bağlıdır.


1927 yılında çıkarılan muvazene-i Umumiye kanunu ile Tapu ve Kadastro Müdürlüğü bugünkü adını almıştır.


Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün Görevi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü genel bütçe içinde ayrı bir bütçe ile yönetilen bir kamu kuruluşudur.


Görevi tapu sicillerini oluşturarak düzenli tutulmasını sağlamak taşınmazlara yönelik Akit ve tescil işlemlerini gerçekleştirmek ve Kadastro hizmetini yürütmektir. Genel Müdürlüğü Ankara'da bulunmaktadır.