Bağış Hibe Nedir

Bir bedel yada başka bir karşılık olmaksızın bir malın mülkiyetinin başkasına devir edilmesine bağış (hibe) denir.

Herkes bağış yapabilir, tabi bir kaç istisna var; r
eşit olmayan kişiler, zihinsel engeliler, reşit olmuş ancak temyiz kudreti olmayanlar. Saydıklarım kanuni temsilcilerinin, izni olsa dahi bağış yapamazlar.

Reşit olmayanlar ya da kısıtlılar, kendine yapılan bağışı kabul edebilirler, ancak veli ya da vasisi, buna engel olabilirler.


Bağışı çocuğunuza veya eşinize yaparsanız, diğer mirasçıların saklı pay hakkı vardır.

Eğer diğer mirascılar itiraz edip mahkemeye verirlerse haklarına düşeni alırlar. Bağışı yapan kişi, bağışı kabul eden kişiye, bir takım mükellefiyetler yükleyebilir.


Bağış (Hibe) Nedir
Trampa takas nedir okuyabilirsiniz. 
Şüfa ön alım hakkı nedir okuyabilirsiniz.

Rücu Şartı İle Bağış

Bağışı kabul edenin bağışı yapandan önce ölmesi halinde mülkiyetin bağışı yapana geri dönmesine rücu şartıyla bağış denir.

Bağış için gerekli belgeler nelerdir?

Tapuda bağış yapılabilmesi için bazı belgelere ihtiyaç bulunmaktadır:

1. Bağışlanacak taşınmaz mala ait tapu senedi
2. Bağışlayan ve bağışı kabul edenlerin fotoğraflı nüfus cüzdanları,
3. Bağışlayanın bir, bağışı kabul edenin iki adet, son altı ay içinde çekilmiş fotoğrafları.
4. Akitte taraflardan biri veya ikisi vekil, vasi, kayyım ve kanuni temsilci ile temsil edilecek ise, ayrıca temsile ilişkin belge.
5.Söz konusu taşınmaz mala ait, ilgili belediyeden emlak beyan değerini gösteren belge.
6. Bağış işlemine konu taşınmaz mal cinsi konut, ev vb. nitelikte ise, zorunlu deprem sigortası (DASK) poliçesi gerekmektedir.
7. Tapu bağışı için taşınmazın kayıtlı, değeri üzerinden binde 68,31 oranında, harç ödemesi yapılıyor. Ayrıca taşınmaz malın varsa veraset ve intikal vergisi ile vakıf taviz bedeli ilişiği kesiliyor.Bu bedelleri bağışı alan kişi karşılıyor.
8. Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret alınıyor. 


100.000 tl lik rayiçi olan bir yer bağışta 17.000 tl civarında vergi öderken satış olduğunda 4.250 tl gibi bir para ödeniyor.
O yüzden ki bir çok kişi bağış bile yapsa, bağış olarak göstermiyor bedel almadan, aldığını söyleyip satış gibi gösteriyorlar.