Gelecek için çocuklara yatırım yapmak

Uçaklara, tanklara, kanallara, milyar dolarlık projelere yatırım yapıyoruz. Bu harika! Pekii çocuklarımız için maddi manevi yatırımlarımız var mı, onlar için neler yapıyoruz?

Aslında "çocuklar için yatırım yapmak" basit bir kavram gibi görünse de, bu belirsizliklerle dolu dünyada, ciddi tehdit altında olan çocuk gelişimi için çok önemli bir kavram.
"Geleceğimize yatırım yapmak istiyorsak, çocuklara yatırım yapmakla işe başlamalıyız."
Bugün gıda, konut, eğitim, sağlık ve diğer bir çok insani ihtiyaçtan, hatta yaşamın temel kaynağı olan temiz sudan bile mahrum olan milyonlarca çocuk var. Mevcut kaynakların hükümetler tarafından nasıl kullanıldığı (kullanılacağı) ve öncelikler elbette bu vahim tablonun en önemli belirleyicisi.

Bir çok ülkede çocuklar için belli yasalar var ve bu yasalarla çocuk  hakları taahhüt altına alınmıştır. Ancak, çocuklar için kaliteli hizmetlere yeterince yatırım yapılmaması sorunları günden güne derinleştiriyor, içinden çıkılmaz bir hale getiriyor. Kalkınma hedefleri belirlerken çocukların bugünlerine ve geleceklerine yatırım yapmadan hedeflerin gerçekleşmesi mümkün değil. 

Bugünün çocukları sağlıklı, eğitimli, güçlü çocuklar olamazsa, yarının dünyası inşa edilemez, gelişemez... Sağlıklı ve iyi eğitimli çocuklar iyi birer yetişkin, iyi birer ebeveyn olur. Bu çocuklar kendi çocuklarını da en iyi şekilde yetiştirir ve bu durum zincirleme bir reaksiyon yaratır. Yani sonraki nesillerin daha erdemli, üretken, başarılı, vicdanlı olma olasılığı artar... Yani dünyamız daha yaşanılır, daha güzel bir yer olabilir...

Bir çocuğun refahı sadece ebeveynlerinin değil, başta hükümetler olmak üzere tüm toplumun sorumluluğundadır. Çünkü bir çocuğun mutluluğu kişilik özelliklerini de şekillendirir. Bu kişilik özellikleri gelecekte tüm toplumu etkiler ve hatta topluma yön verir. Çocukların refahına yapılan yatırımlar uzun vadede toplumsal refahı da doğrudan etkiler. 

Tüm çocuklar  iyi bir başlangıcı, güvenli, sevgi dolu bir ortamı, yetenek ve becerilerini geliştirmek için bolca fırsatı hak eder. Geleceğe umutla bakan çocuklar yetiştirme dileğiyle...
Tavsiye yazı: 80'li Yıllarda Öğrenci Olmak