Emlakçılık taşınmaz ticareti yetki belgesi nedir, emlak yetki belgesi nereden ve nasıl alınır? Adım adım emlakçılık yetki belgesi başvurusu süreci...

Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği ile emlak işletmelerinin taşınmaz ticaretini gerçekleştirebilmeleri adına zorunlu kılınan yetki belgesi uygulamasında, başvurular 5 Eylül 2018 tarihi itibarıyla başladı. Emlak yetki belgesi başvurularının yapılacağı ttbs.gtb.gov.tr adresi hizmete açılırken, yetkililer emlakçıların son başvuru tarihi olan 5 Aralık 2019  kadar başvuruda bulunabileceklerine dikkat çekiyor.

Taşınmaz Ticareti Hakkındaki Yönetmelik kapsamında mesleki yeterlilik belgeleri olmayan emlak danışmanları için sınavlar başladı. Emlak danışmanlarının bu yıl sonuna kadar belgelerini almaları gerekiyor.


Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesiyle bazı meslek dallarına belge alma zorunluluğu getirildi. Buna göre, mesleki yeterlilik belgesi olmayan emlak danışmanları, Aralık 2019 itibarıyla bu sektörde faaliyet gösteremeyecek. Emlak Yetki Belgesi Yönetmelik Şartları


Madde 6. İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;


Ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı ,gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların kendileri  (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesini almış olması gerekmektedir.Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla taşınmaz ticaretiyle ilgilenen, gelir vergisi veya kurumlar vergisi kaydı, ayrıca meslek odası kaydı bulunan ve halk eğitim merkezleri veya Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen meslek odaları tarafından verilen eğitim sonucunda, taşınmaz ticareti ile alakalı sertifika almış olan tacirler ile esnaf ve sanatkarlarda 6. maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilmiş olan mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz.

Madde 10. (1) İşletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) veya emlak danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı mesleki yeterlilik belgelerinden birine sahip olması gereklidir.


6'ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen kişiler ile işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin orta öğretim veya yüksek öğretim kurumlarının taşınmaz ticareti ile ilgili alanlarından veya bunlara denk kabul edilen yurt dışı öğretim kurumlarından mezun olmaları halinde mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz.Kimler Taşınmaz Ticaret Yetki Belgesi Alabilecek?


 1. Taşınmaz Ticareti ile ilgili, alanında bir lise veya üniversite diploması olan kişiler.
 2. 05.06.2018 tarihinden önce vergi mükellefi ve meslek odasına kayıtlı olarak adınıza kayıtlı iş yeri sahibi,
 3. Var olan bir işletmede satış pazarlama elemanı olarak çalışmak isteyen kişiler.


Aranan Şartlar Nelerdir?

 1. On sekiz yaşını doldurmuş olması,
 2. En az lise mezunu olması,
 3. MEB bağlı kurumlardan alınmış mesleki yeterlilik belgesine veya emlak yönetimine ilişkin ön lisans diplomasına sahip olması,
 4. İflas etmemiş, iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olması gereklidir.
 5. Konkordato ilan etmemiş olması,
 6. Kasten işlenen bir suçtan dolayı affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp,  dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, hırsızlık, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş olmak veya ticaret ve sanat icrasından yasaklanmamış olması.

Adım Adım Emlak Yetki Belgesi Başvuru Süreci

 1. Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi sayfasına girilecek.
 2. Yetki belgesi başvuru sayfasında nüfus cüzdanı bilgileri ile üyelik kaydı yapılacaktır.
 3. Girilen bilgilerin doğru olup olmadığını da kimlik paylaşım sisteminden kontrol edilecek ve sisteme başarılı şekilde giriş sağlanacaktır.
 4. Ardından "Yeni Başvuru- Onaylanan Başvurular Reddedilen Başvurular" şeklinde oluşan menüden "Yetki Belgesi Başvurusu" linki (url) kullanılacak. Buradaki ticari ya da esnaf işletmesi tercihlerine göre MERSİS üzerinden yetkili işletmeler görüntülenecektir.
 5. Buradaki kontrollerde işletmeye ait herhangi bir yanlış bilgi bulunuyorsa, işletmenin bağlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvurulacak.
 6. Sisteme diploma, taşınmaz ticareti sertifikası ve meslek odası kayıt belgelerinin yüklenmesi gerekecek.
 7. İlgili istenen belgelerin yüklenmesinin ardından başvuruyu tamamla butonuna basacaksınız. 
 8. Tamamlanan başvuru işlemi incelenmek üzere ilgili Ticaret İl Müdürlüğü'ne gönderilecektir. Onaylanan veya reddedilen başvurular da yine bu sayfa üzerinden takip edilebilecektir.

Emlakçılık Yetki Belgesi 5 yılda bir yenilecek ve başka birine veya firmaya devredilemeyecek.


Tavsiye yazı: Vefa Hakkı-Geri Alım Hakkı Nedir? Vefa Hakkı Sözleşmesi Nasıl Yapılır?