sağlık

Koronavirüs Antikor Testleri Nasıl Çalışır?

Koronavirüs Antikor Testleri Nasıl Çalışır

Koronavirüs nedir?

Koronavirüsler, insanlarda solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan bir virüs grubudur. Enfeksiyonlar hafif (soğuk algınlığı) ile şiddetli (Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS)) arasında değişebilir.

Daha da önemlisi koronavirüs hastalığı 2019, (COVID-19) yani çok yakın zamanda tanımlanan koronavirüsün, şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2’nin ( SARS-CoV 2) neden olduğu ciddi ve oldukça bulaşıcı bir hastalıktır.

Tavsiye- Korona Virüsü Nedir ve Nasıl Bulaşır? Corona Virüsten Nasıl Korunabiliriz?

COVID-19 hastalarında koronavirüs nasıl tespit edilir?

Şu anda, iki tür viral test ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanmıştır: moleküler test ve antijen testi.

Moleküler testlerde viral genetik materyal, polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) kullanılarak tespit edilir. Test, burun veya boğaz sürüntüsünden toplanan biyolojik sıvı kullanılarak veya tükürük kullanılarak yapılır. Nazal sürüntü kiti ve tükürük kiti gibi bazı evde yapılan test kitleri de koronavirüsü tespit etmede etkilidir.   

Antijen testlerinde, burun veya boğaz sürüntüsünden toplanan biyolojik örnekler, belirli viral proteinleri saptamak için kullanılır. Moleküler testlerle karşılaştırıldığında, antijen testleri daha az hassas ve doğrudur çünkü yanlış negatif sonuçlar alma olasılığı vardır.

Koronavirüs antikor testi nedir?

Antikorlar, bakteri ve virüsler gibi zararlı yabancı maddeleri (antijenler) tanımlamak ve yok etmek için bağışıklık sistemi tarafından üretilir.

Koronavirüse karşı geliştirilen kandaki antikorların varlığını tespit etmek için koronavirüs antikor testleri yapılır. Pozitif bir korona antikor testi, muhtemelen bir kişinin geçmişte bir noktada koronavirüs tarafından enfekte olduğu anlamına gelir. Bununla birlikte, olumlu bir sonuç, bir kişinin şu anda koronavirüs enfeksiyonu geçirdiğini göstermez.

Koronavirüs antikor testleri nasıl çalışır?

Yeni bir koronavirüs ile enfekte olma durumunda, kandaki saptanabilir bir antikor seviyesi enfeksiyondan 1-2 hafta sonra elde edilebilir.

Koronavirüs antikor testinin temel yöntemi, hedeflenen antikorların spesifik viral proteinlere (antijenler) bağlanmasını incelemeyi içerir. Koronavirüs antikor testlerini gerçekleştirmek için kullanılan platformlar arasında enzime bağlı immünosorbent testi (ELISA), kemilüminesan immünolojik test ve yanal akış testi bulunur.

Test için toplanan kan örnekleri, bir test platformunda viral antijenler ile inkübe edilir. Koronavirüse karşı antikor kanda mevcutsa viral antijene bağlanacak ve pozitif sonuç alınacaktır.

Koronavirüslere karşı antikorları tespit etmek için kullanılan viral antijenler arasında başak proteini (konakçı hücreye bağlanan ve viral girişi kolaylaştıran özel bir yüzey proteini), nükleokapsid (viral kapsidi oluşturmak için kullanılan bir RNA bağlayıcı protein) ve reseptör bağlama alanı bulunur.

Antikor testleri yoluyla saptanan antikor türleri arasında IgM (enfeksiyon üzerine üretilen ilk antikor), IgG (kanda en bol bulunan antikor) ve IgA (mukozayı korur) bulunur. Ayrıca toplam antikor seviyesi ölçülebilir.   

Koronavirüs antikor testi ne kadar doğrudur? 

Koronavirüs antikor testlerinin doğruluğu, enfeksiyon başlangıcı ile test yürütme arasındaki süre, antijen özgüllüğü ve analiz edilen antikor türleri gibi birçok faktöre bağlıdır.

Bağışıklık sistemi çoğunlukla ilk enfeksiyondan bir ila üç hafta içinde antikor sağlamaya başladığından dolayı, viral maruziyetten hemen sonra yapılan bir test, kandaki antikorları tespit edemeyebilir. Ek olarak, yanlış pozitif veya yanlış negatif sonuçlar alma olasılıkları vardır.

Yanlış pozitif sonuç, kişinin antikor testinde pozitif test edildiği ancak kanda antikorların bulunmadığı anlamına gelir. Benzer şekilde gelişen ve hastaya sunulan doğru olmayan negatif sonuç, kanda tespit edilebilir antikor miktarına sahip olmasına rağmen, kişinin antikor testinde negatif bir sonuç aldığı anlamına gelir. Koronavirüs enfeksiyonunun yaygınlığının çok düşük olduğu bir toplulukta yanlış pozitif sonuç alma olasılığı daha yüksektir.

Çapraz reaktivite, test doğruluğunu önemli ölçüde azaltabilecek başka bir sorundur. Yeni koronavirüs için özel olarak tasarlanmış antikor testleri, ilgili virüslerle (yaygın koronavirüs, SARS-CoV ve MERS-CoV) çapraz reaksiyona girebilir ve bu nedenle yanlış pozitif sonuçlar verebilir.

Koronavirüs antikor testlerinin faydaları nelerdir?

Bir kişi bir antikor testinde pozitif sonuç verirse ancak hastalığa bağlı semptomları yoksa, mevcut bir enfeksiyona sahip olma olasılığı çok azdır. Buna dayanarak yapılan antikor testinde negatif bir sonuç almak, mevcut enfeksiyon olasılığını tamamen ortadan kaldırmaz.

Bazı kişilerin antikor üretmesi daha uzun sürebilir ve bu nedenle negatif sonuç, yanlış test zamanlamasından kaynaklanıyor olabilir.

Yeni koronavirüs enfeksiyonu olan kişiler üzerinde yapılan araştırmalar, kandaki antikorların varlığının viral yeniden enfeksiyon olasılığını azaltabileceğini öne sürmüştür; ancak, bu antikorların herhangi bir uzun vadeli fayda sağlayıp sağlayamayacağı hala kesin değildir.

Tavsiye- Sağlıklı Bir Yaşam İçin Öneriler

Engin Çilekci

Keşfet, Öğren, Paylaş

İlgili Makaleler

8 Yorum

  1. Antikorlar yeniden enfeksiyon olasılığını azaltabilir o yüzden koronavirüs antikor testleri çok önem arzediyor. Tabi bu antikorların uzun vadeli fayda sağlayıp sağlayamayacağı da kesin değil. Şimdilik olumlu sonuç alınıyor, önemli olan bu.

  2. Bugün radyoda koronavirüs aşılarıyla ilgili bir anket yapılıyordu. Hangi ülkenin aşısı olsun gibilerinden. Laf arasında yerli aşı deneklerinde antikor oluştuğu söylendi. Spiker sevindi… Antikor tam olarak neydi diye bende bir merak oluştu. Yazınızda bu sorunun yanıtını buldum, sevindim 🙂

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu